Faaliyet Alanlarımız

Sema Hukuk Bürosu’nun temelleri 40 yıl önce, Ankara’nın deneyimli avukatlarından Sema Uçakhan Güleç tarafından atılmıştır. 1988 yılına kadar Denizciler Caddesi’ne, bu tarihten itibaren de Kızılay Soysal İşhanı’nda faaliyetini sürdüren Sema Hukuk Bürosu; Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku gibi Özel Hukuk alanlarında ülkemizin önemli kuruluşlarından biridir.

Bu kapsamda Sema Hukuk Bürosu’nun deneyimli ekibi; koruyucu hukuk prensibiyle hareket ederek kişi ve kurumlara hizmet sunmaktadır. Sema Hukuk Bürosu, güçlü ekibinin tecrübesini, teknik ve hukuksal olarak sahip olduğu güçlü altyapı ile birleştirerek müvekkillerine çok geniş kapsamda hukuki destek sağlamakta, uyuşmazlıkları en iyi ve verimli şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Güven ve gizlilik ilkesiyle hareket eden firmamız, etkili, nitelikli ve kaliteli hizmet anlayışından hiçbir şekilde taviz vermemektedir.

 

Sema Hukuk Bürosu; “Ticaret şirketleri”nde hukuk danışmanlığı yapmakta; İş Hukuku, Turizm Hukuku, Taşımacılık Hukuku alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde banka vekilliği görevini üstlenerek bankacılık alanında uzman hukuk firmaları arasında yer almaktadır. 

Sema Hukuk Bürosu; Kurucumuz Av. Sema Uçakhan Güleç’in yüksek lisans tezi konusu olan ve 8. Baskısı yayınlanan “Ölüm Halinde Destekten Yoksun Kalma, Sakatlanma Halinde Maddi Tazminat Hesabı”  adlı eser ile bu konularda faaliyetlerini sürdüren şirketlerin hukuk danışmanlığını yapmaktadır.

Sema Hukuk Bürosu;   Yılardır çözülemeyen gayrimenkul uyuşmazlıklarını başarı ile çözerek, insanların kronikleşmiş davalardan kurtulmalarını sağlamaya devam etmektedir. Bu hizmetimiz, tüm tapu devir ve şerh işlemlerini, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davaları, izalei şuyu (ortaklığın giderilmesi) davasını, ecrimisil (haksız işgal) davasını, kiracı-kiraya veren ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarnı kapsamaktadır.

Sema Hukuk Bürosu; kuruluşundan bu yana kadın-aile hakları konusunda çalışmalar yürütmüş, Aile Hukuku ile ilgili boşanma, nafaka, vekâlet gibi konularda 100’den fazla davayı çözüme ulaştırmıştır. Boşanma işlemleri ve mal paylaşımı, boşanma esnasında çocukların velayet durumları, nafaka ve tazminat davaları, babalık davaları, evlat edinme ve vasiyetname ile soy bağının reddi gibi davalar, Sema Hukuk Bürosu’nun hizmet alanındaki davalardır.

Sema Hukuk Bürosu;  Tüketicinin korunması ile ilgili uyuşmazlıklarda, icra (Mahkeme ilamlarının icra yoluyla tahsilatı, senet-çek ve poliçelerin icra yolu ile tahsili, adi bir belgeye dayanan alacakların icra yöntemiyle tahsili) konusunda, banka ve sigorta konularında çözüm üreten köklü bir kuruluştur.

Sema Hukuk Bürosu; İdari davalarda da sonuç odaklı çalışmalara imza atan, devletin tüzel kişiliğini taşıyan kamu kurumları ile bireyler arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşması noktasında geniş deneyime sahip bir kuruluştur. Uzman ekibimiz; idari davalar kapsamında idari cezalar ile idari işlemlerin iptali, idarenin neden olduğu zararlar sonucu hak talebi oluşmasına ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

 

 

Sema Hukuk Bürosu; Manevi Tazminat Danışmanlığı da yapmaktadır. Manevi tazminat; kişilerin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda öngörülen bir tazminat türü olarak adlandırılabilir. Manevi tazminat; kişilik haklarına yapılan saldırı sonucu mağdurun duyduğu elem, keder, üzüntü, kaybettiği yaşama enerjisi karşılığında para olarak ödenen bir tazminat tutarıdır.

Günümüzde ise manevi tazminat davalarının kapsamı hayli genişledi. Artık iş kazası ve trafik kazası sonucu da manevi tazminat müessesesi işliyor.

Kişinin beden ve ruh tamlığının ihlali, kişilik haklarının ihlali yanı sıra, nişan bozulması veya boşanma sonucu hayata küsmesi, acı çekmesi, şeref ve haysiyetinin zedelenmesi kişiye manevi tazminat hakkı kazandırıyor.

Yine babalık davasında baba belli olmuşsa kadın bazı şartların oluşması halinde babadan manevi tazminat isteyebiliyor.

Tıpkı maddi tazminat davalarında olduğu gibi manevi tazminat davalarında da sürecin sağlıklı işlemesi, mağdurun davayı kazanabilmesi için bütün delillerin zamanında ve etkili bir şekilde toplanması gerekiyor.

Bu anlamda manevi tazminat davası açmayı planlayanların manevi tazminat danışmanlığı hizmeti alması hem hazırlık soruşturması esnasında, hem de davanın açılması ve görülmesi esnasında kişiye büyük fayda sağlayacaktır.

Sema Hukuk Bürosu; Tıbbi müdahale ve Hekim Hataları konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Her ne kadar doktorların temel amacı hastanın sağlık sorununu ortadan kaldırmak, bunun için gerekli teşhis ve tedaviyi doğru bir şekilde uygulamak olsa da zaman zaman aksi durumla da karşılaşmak mümkün.

Bu anlamda yanlış tedavi veya hekim hatası, tazminat davası konuları arasında. Doktor hatası; yanlış teşhis ile başlayıp yanlış tedavi süreci ile (hatalı ameliyat, yanlış ilaç yazma, tıbbi aletlerin ve teknik ekipmanın yanlış kullanılması v.s. dahil) devam edebilir.

Kusurlu tedavi süreci nedeniyle vücut bütünlüğü tehlikeye düşen mağdurlar tazminat davası açma hakkına sahiptir. “Malpraktis davası” ile mağdurun yasal haklarına kavuşması öngörülür. Malpraktis; bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.

Sadece hekim hatası değil hastane veya kurum hatası, yardımcı sağlık personeli hatası da aynı şekilde tazminat hakkı doğurur.

Yanlış tedavi yüzünden mağdur olan kişiler hem maddi, hem de manevi tazminat talep edebilirler.

Doktorun uyguladığı yanlış tedavi, yani doktorun sorumluluğundan doğan hatalar yüzünden mağdur olan kişi bu zararı tazmin edebilir.

Kişinin tazminat alabilmesi için doktor hatasını ispat etmesi gerekir.  Tıbbi müdahale ve hekim hatası davalarında mağdurun yasal haklara kavuşabilmesi için sürecin doğru işletilmesi önemlidir.

Hekim hatasını ispat etmek, delileri toplamak ve dava açma süreci profesyonel destek gerektiren süreçlerdir. Prosedürlerin doğru uygulanması, tazminat talebinin sağlam zemin üzerinden istenmesi için kişilerin danışmanlık hizmeti almaları yerinde olacaktır.

Özellikle malpraktis davalarında teknik ve tıbbi açıdan konuya hakim deneyimli bir avukat ile yol almak, sağlık hukuku alanında uzman kişilerle hareket etmek mağdurun haklarının korunması, tazminat davasının lehine sonuçlanması açısından şarttır. 

Ajans 312 Web Tasarım Hizmetleri